Donate for Good Cause

[wp_paypal button="donate" name="Donating for Needy People in Nepal"]

बिप्लब पुत्र प्रकाश चन्द लाईभ ,मेडिकल कलेजहरुमा निरन्तर आन्दोलन। मुक्त कमैयालाई सरकारले ढाट्यो। – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 432

SUBSCRIBE :
WEBSITE :

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews